HakkımızdaKurucusu Prof. Dr. Yusuf KADERLİ olan Yukademy Finansal Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta finansal piyasa yatırımcılarına yeni analiz araçları ve algoritmalar üretebilmek, bu yatırımcıların finansal piyasa yatırımlarını en bilinçli bir şekilde temel ve teknik analiz bilgisine dayalı olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak seminer, eğitim ve diğer etkinlikleri düzenlemek, bu yatırımcıların finansal yönetim alanındaki kişisel gelişimlerini daha üst düzeye taşıyarak nitelikli yayınlar ve videolar hazırlamak, bunları ücretli veya ücretsiz olarak yatırımcılara sunmak böylece finansal okur yazarlık seviyesini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, ayrıca kendi analizlerini yapmak isteyen yatırımcılara ham veya işlenmiş verileri sunmak yada finansal piyasa enstrümanlarına yönelik olarak analiz raporları hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

Bireysel yatırımcılara hizmet vermenin yanı sıra firmamız, hukuki niteliği ne olursa olsun tüm işletmelere ve firmalara da işletme finansmanı ve finansal yönetim konularında danışmanlık yapma, sistem kurma, seminerler ve eğitimler düzenleme hizmeti de vermektedir. Böylece günümüz işletmelerinin en önemli sorunu olan finansal yönetim konusunda firmaların hemen hemen tüm sorunlarına çözüm üretebilmektedir.

Firmamız bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile diğer alanlardaki tüm firmalara çağdaş finansal yönetim tekniklerini sunmak, finansal yönetim bilincini en doğru bir biçimde yerleştirebilmek için yeni ürün ve yaklaşımlar geliştirebilmek için AR-GE çalışmalarına da zaman ayırmakta ve büyüm önem vermektedir.